Profile photo of Stephan

door

De Gravin: Groen verbindt!

21 april 2015 in Geen categorie

Beste bewoners van De Gravin,

Namens het Oranje Fonds het volgende bericht:

Mijn naam is Lot Thijs en ik ben de sociaal beheerder van Hart van Hoograven.
Het lijkt mij, en de gastdames en gastheren van het Buurthuis heel tof als we van de zielige stukjes groen voor en achter het buurthuis/ de Gravin iets fleurigers kunnen maken!
Zijn er mensen in de Gravin die mee zouden willen denken en mee zouden willen werken om de groenvoorziening om het pand een stuk uitnodigender en gezelliger te maken?
Dan kunnen we misschien eens samen komen!

hartelijke groet,
Lot Thijs

 

Informatie OranjeFonds (zie website):
Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen zich fysiek en psychisch beter en krijgen meer en beter contact met buurtgenoten. Reden voor het Oranje Fonds om te starten met een speciaal ‘groen en sociaal’ programma: Groen Verbindt.

Met Groen Verbindt wil het Oranje Fonds, door gebruik te maken van de groene buitenruimte,  de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en buurten versterken. Daarnaast willen wij ontmoeting tussen bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen en buurtbewoners bevorderen. Om daarmee ook sociale participatie en wederzijds begrip te stimuleren.

Dat doen wij op twee manieren:

  • Programma
    ten eerste door in een driejarig programma samenwerkingsverbanden van lokale buurt- en maatschappelijke organisaties, gericht op het opzetten van een gezamenlijke tuin, te ondersteunen met geld en goede raad; Lees meer
  • Tender
    ten tweede schrijven we voor kleinschalige groene buurtinitiatieven, zowel nieuwe als bestaande, een tender uit. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage van maximaal € 2.500,=, op een totale begroting van maximaal € 5.000,=, bestemd voor kosten gerelateerd aan opstart of uitbreiding van het initiatief. Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomsten
In mei en juni organiseert het Oranje Fonds meerderevoorlichtingsbijeenkomsten over het  driejarige programma Groen Verbindt. Wij lichten het programma toe en u kunt ons vragen stellen. Daarnaast kunt u daar, samen met andere aanwezigen, een analyse uitvoeren en zo de behoeften en kansen in uw werkgebied bepalen. Wellicht komen hier al de eerste samenwerkingsverbanden uit!

26 mei  The Globe, Den Haag
28 mei  IJsseldelta Center, Zwolle
8 juni  Kantoor Oranje Fonds, Utrecht
9 juni  Gele Kegels, Eindhoven

De bijeenkomsten vinden plaats van 15.30 tot uiterlijk 19.30 uur.Aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan tot 15 mei .

Meer weten?
Heeft u nu al inhoudelijke vragen over het programma of de tender? Neemt u dan gerust contact op  met Mirjam Lammers of Carolien Brugman via 030 656 45 24 of e-mail: groenverbindt@oranjefonds.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.