Over deze site

Het is een bekend spreekwoord: beter een goede buur dan een verre vriend. Als buren kun je ontzettend veel voor elkaar betekenen. Samen eten is bijvoorbeeld veel gezelliger dan alleen. Een hardloopmaatje maakt dat je de hardloopschoenen vaker onderbindt. En als je het zelf lastig vindt om je fiets te maken of een schilderijtje op te hangen, waarom zou je dan dure hulp inschakelen als er een handige buurman is die je ook graag helpt?

De makkelijkste manier om je buren te ontmoeten, is aanbellen. Maar niet iedereen durft dat en een groot appartementencomplex is best wel anoniem. Dat is de belangrijkste reden voor deze website: hier kunnen bewoners van De Gravin in Hoograven elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en een beroep op elkaar doen. Goede buren wonen prettiger, voelen zich veiliger en durven elkaar aan te spreken.

Dus: woon je in De Gravin, maak dan een account aan op deze site om je buren te ontmoeten. Natuurlijk is dat gratis!

Over de maker

Deze website is ontwikkeld door Guido Castagna, een van de bewoners van De Gravin.

Ik heb op veel plekken gewoond en vaak kende ik mijn buren helemaal niet. Dat vond ik jammer. Het is toch fijn als je om het spreekwoordelijke kopje suiker kunt vragen en dat kopje suiker ook kunt aanbieden als je buurman of -vrouw het nodig heeft. Met deze website hoop ik mijn medebewoners van De Gravin te leren kennen. Ik ben er van overtuigd dat we veel voor elkaar kunnen betekenen en ook van elkaar kunnen leren.

Huisregels

Goede buren gaan netjes met elkaar om. Deze website is geen plek voor ruzies, scheldpartijen of ander onvriendelijk gedrag. Gebruikers die zich hier toch schuldig aan maken, zullen zonder waarschuwing en zonder pardon worden verwijderd en ook geen toegang meer krijgen tot de site.

Privacy en veiligheid

Deze website is gemaakt met de beste bedoelingen en met beproefde software zoals WordPress. Dat moet een betrouwbare en veilige omgeving bieden voor gebruikers en de informatie die ze hier achterlaten. De privacyinstellingen zijn zodanig dat er een minimale hoeveelheid aan persoonlijke informatie zichtbaar is voor niet-geregistreerde gebruikers. In je profiel kun je zien welke informatie gebruikers wel of niet kunnen zien. Geregistreerde gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze delen en het beschermen van hun accountgegevens.