Je kijkt in het archief van

Profile photo of Guido

door Guido

Bewonerscommissie heeft nog veel vragen over WKO

6 december 2014 in Nieuws

De piketdienst van Mitros is sinds gisteravond bezig om alle bewoners te informeren over de problemen met de verwarming. Ook controleert Mitros de aanvoertemperatuur van het water voor de vloerverwarming, bij mensen thuis en bij de installatie. Het lijkt er op dat de installatie weer op gang komt, maar vooral in hoger gelegen woningen is de temperatuur nog (te) laag.

Op dit moment worden er geen werkzaamheden meer uitgevoerd aan de installatie. Wel kunnen bewoners die het koud hebben dit melden bij Rachid Badaoui, die dit weekend piketdienst heeft. Hij is bereikbaar op 06-23 82 54 34. Als het echt te koud is in de woning, zijn er via Rachid  elektrische kachels beschikbaar. Mitros heeft beloofd bewoners te blijven informeren met brieven en posters in de hal.

‘Thermostaat op middelste stand’

Om ervoor te zorgen dat de installatie alle woningen weer van warmte kan voorzien, vraagt Mitros om alle thermostaten in de woningen op de middelste stand te zetten. Het zou dan ongeveer 20 graden C in de woning moeten worden.

De bewonerscommissie heeft zojuist zelf in het ketelhuis kunnen kijken om te zien hoe de situatie daar is. Alle installaties zijn op dit moment in gebruik en lijken te werken. Wel moet de temperatuur van het geleverde water voor verwarming nog verder stijgen.

WKO-hooftgraafland

Hier zijn de temperaturen te zien van de installatie die de Hooft Graaflandstraat verwarmt. Het water dat de installatie verlaat is ruim 37 graden C. Het water dat terugkomt is iets meer dan 30 graden C. Dat zou minimaal 35 graden C moeten zijn.

WKO-Wijnesteinlaan

Hier zijn de temperaturen te zien van de installatie die de Wijnesteinlaan verwarmt. Het water dat de installatie verlaat is bijna 36 graden C. Het water dat terugkomt is iets meer dan 29 graden C. Dat zou minimaal 35 graden C moeten zijn.

warmtemeter-woning

Op deze meter die je in je berging in je woning vindt (op het rode blok waar blauwe leidingen uit komen), is de temperatuur van het water te zien dat de woning binnenkomt. Dat zou, afhankelijk van de buitentemperatuur, tussen de 40 en 55 graden moeten zijn. Met name in hoger gelegen woningen laat deze meter op dit moment nog een lagere temperatuur zien. Soms zelfs lager dan 25 graden C.

De komende weken zal de bewonerscommissie veel vragen beantwoord willen hebben over de storing van afgelopen week.

 • Wanneer is de storing exact begonnen?
 • Waarom zijn de meldingen van bewoners niet opgepakt? Hoe gaat Mitros dit verbeteren?
 • Wat is de oorzaak van storing?
 • Waarom is de temperatuur van het verwarmingswater op zaterdagmiddag nog steeds niet op peil?
 • Wanneer is de temperatuur van het verwarmingswater weer op peil?
 • Welke werkzaamheden zijn verricht om de storing te verhelpen?
 • Hoe wordt voorkomen dat de installatie opnieuw in storing raakt als de buitentemperatuur weer daalt tot het vriespunt?
 • Hoe kan het dat verbruikmeters door bleven lopen terwijl er geen warmte werd geleverd?
 • Wat is de totale duur geweest van de storing?
 • Wanneer ontvangen bewoners de wettelijke schadevergoeding?

De bewonerscommissie houdt bewoners via deze website zoveel mogelijk op de hoogte en hoopt deze en andere vragen snel te kunnen beantwoorden.

Profile photo of Guido

door Guido

Mitros: we weten niet wat de storing veroorzaakt

4 december 2014 in Nieuws

Mitros laat tegenover De Utrechtse Internet Courant weten dat onduidelijk is wat het probleem met de verwarming veroorzaakt. “Maar we gaan er wel van uit dat het vandaag is opgelost.” 

UPDATE 16.47: Op RTV Utrecht valt te lezen ‘dat de pompen kapot’ zijn. Om 17.40 uur is de bewonerscommissie te horen in de radiouitzending.

Kim Roetert van Mitros: “Het klopt inderdaad dat er een storing is in het systeem. Wij weten op dit moment niet goed wat het probleem veroorzaakt maar we gaan er wel van uit dat het vandaag is opgelost.” Roetert erkent dat er weinig ervaring is met het WKO: “Het is een vrij nieuw systeem. We zijn echt nog bezig met het fine-tunen.” Vorig jaar tijdens kerst zaten de bewoners ook in de kou vanwege een storing.

Mitros geeft ook toe dat zij en dochter onderneming Duurzame Warmte geen technische kennis hebben van het systeem. Daarom zijn zij ook weer afhankelijk van externe hulp. Bewoners melden dat het hierdoor verwarrend is wie zij moeten benaderen met een storingsmelding.

Lees het artikel op DUIC.nl

‘Hoogste prioriteit’

Eelco IJtsma laat in een telefoongesprek met de bewonerscommissie weten dat “het probleem in de warmtepomp zit. Wat de aanleiding van de storing is is onduidelijk. De hoogste prioriteit is nu om bewoners weer warmte te leveren.” Op dit moment zou de aanvoertemperatuur van het water van de vloerverwarming tussen de 20 en 25 graden zijn. Dit moet verder omhoog naar 30 – 35 graden. “Als we dat niet voor elkaar krijgen, moeten we iets anders verzinnen.”

Lees wat er aan vooraf ging.

Profile photo of Guido

door Guido

Nog geen oplossing voor uitgevallen verwarming

4 december 2014 in Nieuws

Er is nog geen oplossing voor het probleem met de verwarming in De Gravin. Dat blijkt uit een brief die bewoners van De Gravin zometeen in hun brievenbus zullen aantreffen. 

In de brief schrijft Mitros Duurzame Warmte dat men ‘druk aan het werk is in het gebouw en bij de installaties’. Ook op afstand zou er hard gewerkt worden.

Mitros houdt bewoners op de hoogte middels posters bij de lift. De bewonerscommissie blijft informatie verstrekken via deze website.

 

Aan de bewoners van De Gravin

 

Zoals u wellicht al had gemerkt, is het warmtesysteem deels uitgevallen. Het gaat alleen om de verwarming, er is wel warm water. U kunt dus wel douchen en warm water pakken.

In de woningen is het op dit moment gemiddeld 18OC. Mitros is hard aan de slag om de verwarming weer aan te krijgen, zodat u het weer warmer kunt stoken. Zeker met dit koude weer heeft dit grote prioriteit.

We zijn hiervoor druk aan het werk in het gebouw en bij de installaties. Ook achter de schermen zijn we bezig. Sommige onderdelen van het verwarmingssysteem werken elektronisch en kunnen alleen op afstand ingeregeld worden.

Zodra er meer nieuws is, hoort u van ons. We houden u op de hoogte via posters bij de liften. Hier vindt u altijd het laatste nieuws.

Mocht u vragen of zorgen hebben, dan kunt u ook contact opnemen met Theo Teunissen (06 54 68 64 25) of Eelco IJtsma (06 29 27 91 45) van Mitros.

Met vriendelijke groet,

 

Gera Esser

Manager Wonen

Profile photo of Guido

door Guido

Lekkage WKO Hooft Graaflandlaan

28 juli 2014 in Nieuws

De lekkage zaterdagmiddag. Mitros reageerde zondag op meldingen over wateroverlast in de bergingen.

De lekkage zaterdagmiddag. Mitros reageerde zondag pas op meldingen over wateroverlast in de bergingen.

Verschillende bergingen bij de Hooft Graaflandlaan zijn (gedeeltelijk) onder water komen te staan door een lekkage aan het WKO-systeem. Door deze lekkage was afgelopen zondag een groot deel van de dag geen warm water beschikbaar bij bewoners van De Gravin. Ook de lift bij de Hooft Graaflandlaan functioneerde niet. De oorzaak van de lekkage is nog niet bekend, zo schrijft Mitros in een brief aan bewoners.

Melding

De eerste melding van de lekkage is vrijdagavond gemaakt door een van de leden van de bewonerscommissie. Een van de getroffen bewoners heeft zaterdag melding gemaakt bij het storingsnummer van Mitros. Mitros zelf zegt pas zondagochtend bericht te hebben ontvangen van de lekkage. Daarop is een schoonmaakbedrijf ingeschakeld dat de bergingen heeft leeggepompt en met blowers droog heeft geblazen. De storing aan de WKO en de lift zijn volgens Mitros verholpen.

Schade verhalen

Bewoners die schade hebben, moeten volgens Mitros contact opnemen met hun inboedelverzekeraar. De bewonerscommissie vraagt zich af of dit inderdaad de juiste gang van zaken is. Omdat nog onduidelijk is wat de oorzaak is van de lekkage, kan het mogelijk zijn dat Mitros Duurzame Warmte aansprakelijk is voor de schade, bijvoorbeeld door onjuist handelen of onvoldoende onderhoud. In dat geval zou dus Mitros Duurzame Warmte de geleden schade moeten vergoeden. De bewonerscommissie wil ook dat Mitros bewoners met 35 euro compenseert voor het uitvallen van de warmtevoorziening, zoals staat beschreven in de Warmtewet.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat zich grote problemen voordoen aan de WKO. In de periode van juni tot en met december hadden verschillende bewoners last van een haperende warmtevoorziening. Rond de feestdagen is de installatie meerdere malen volledig uitgevallen. Mitros heeft erkend dat er problemen waren met het systeem en meerdere aanpassingen laten aanbrengen om problemen in de toekomst te voorkomen. Het is dan ook opmerkelijk dat het opnieuw mis is gegaan. Omdat Mitros Duurzame Warmte de werking van de installatie in de ogen van de bewonerscommissie onvoldoende kan garanderen en bewoners niet financieel wil compenseren, loopt er op dit moment een procedure bij de geschillencommissie.

Hieronder de brief die Mitros aan bewoners stuurt over de problemen van afgelopen zondag:

Geachte bewoners,

Afgelopen zondagmorgen ontvingen wij een melding van lekkage in de technische ruimte van het complex aan de Hooft Graaflandstraat 94-168. De oorzaak van de lekkage is op dit moment nog onbekend, wel is duidelijk dat er water via de technische ruimte in de bergingsgangen en de bergingen is gestroomd. Hierover gaat deze brief.

Lekkage verholpen

De lekkage is zondag verholpen. We hebben schoonmaakbedrijf Dolmans opdracht gegeven om de bergingen en de bergingsgangen leeg te pompen. Daarna zijn er luchtdrogers en ventilatoren geplaatst om de ruimtes verder te drogen.

Lift

De lift is zondag enige tijd buiten gebruik geweest, omdat er water in de lift put is gelopen. De put is drooggemaakt en de lift is na controle weer in werking  gesteld.

Schade

We adviseren alle bewoners om in geval van schade contact op te nemen met hun eigen inboedelverzekering.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze brief verdere vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via ons algemene nummer 030 – 88 0 33 00.

Profile photo of Guido

door Guido

Overleg bewonerscommissie 14 mei

13 mei 2014 in Bewonersoverleg

Morgen (14 mei) komt de bewonerscommissie weer bij elkaar. Hieronder de agenda voor de vergadering en de notulen van de vorige bijeenkomst.

Agenda 2014-05-14 (bespreking servicekosten, actieplan WKO, bewonersactiviteit 7 juni)

Notulen 2014-03-26 (begroting bewonerscommissie, bespreking enquete veiligheid)

Belangstelling om de vergadering bij te wonen? Stuur een e-mail naar voorzitter@degravinutrecht.nl

Profile photo of Guido

door Guido

Bewonerscommissie stapt naar geschillencommissie om WKO

18 april 2014 in Nieuws

De bewonerscommissie van De Gravin komt er niet uit met Mitros voor wat betreft het schadeloos stellen van bewoners die problemen hebben gehad met de WKO of nog steeds problemen ervaren. Daarom stapt de bewonerscommissie namens alle bewoners naar de geschillencommissie. 

Per aangetekende brief heeft de bewonerscommissie geëist dat Mitros:

 1. problemen met de WKO en klachten proactief oplost
 2. bewoners financieel compenseert d.m.v. terugbetaling van het vastrecht voor de periode waarin de WKO niet goed functioneerde
 3. bewoners 4x 35 euro betaalt voor de storingen die plaatsvonden rond de feestdagen

In een reactie op deze brief laat Mitros weten de bereikbaarheid te willen verbeteren door een apart e-mailadres open te stellen voor WKO-problemen. Ook zegt Mitros complexgebonden problemen proactief op te willen lossen. Een financiële compensatie wordt niet toegekend.

De bewonerscommissie legt zich daar niet bij neer.

DRINGENDE OPROEP AAN ALLE BEWONERS DIE NOG PROBLEMEN ERVAREN: Maar er melding van bij Mitros via vraag@mitros.nl of (0900) 777 2 777 (lokaal tarief) en laat het weten in de reacties of informeer de bewonerscommissie via mitroswarmte@degravinutrecht.nl Zo vergroot je de kans dat problemen worden opgelost en je versterkt de zaak die de bewonerscommissie neerlegt bij de geschillencommissie.

Lees de brief: Reactie Mitros Warmte

Profile photo of Elmar

door Elmar

Geluid – herrie – van het WKO-systeem.

8 april 2014 in Nieuws

Sinds enkele weken hoor ik weer vaker klachten over het geluid van het WKO-systeem. Ook bij mijzelf zijn de borrelende en ruisende geluiden terug. Ontluchten schijnt niet te helpen. De bewonerscommissie adviseert iedereen met klachten over het geluid (of andere problemen rondom het WKO-systeem) om contact op te nemen met Mitros Duurzame Warmte op 0900 – 777 2 777   of bel Mitros zelf op 030 – 880 33 00.

Mocht je na meerdere meldingen niets horen van Mitros Duurzame warmte of Mitros of wordt het probleem niet opgelost stuur dan een mail naar de bewonerscommissie mitroswarmte@degravinutrecht.nl

Profile photo of Guido

door Guido

Mitros Duurzame Warmte: ’25 euro vergoeding’

21 februari 2014 in Bewonersoverleg, Nieuws

logo gravinWoensdag hebben vijf leden van de bewonerscommissie gesproken met Eelco IJtsma en Susan Gowricharn van Mitros Duurzame Warmte BV. De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:

 1. De bewonerscommissie wil dat Mitros alle problemen die spelen op het gebied van warmte, warm water en waterdruk binnen een redelijke termijn verhelpt. Mitros is hier mee bezig, maar zegt dit alleen te kunnen doen samen met de bewoners die nog klachten hebben. Mitros vraagt twee dingen:
  1. Meld klachten. Het telefoonnummer 0900-7772777 werkt nu goed en kost nu 2 cent per minuut. Meld ook oude klachten opnieuw en meld het ook als u vermoedt dat het iets niet goed werkt. Zo lijkt de watertemperatuur bij een aantal bewoners te laag. Of dit ook echt zo is moet worden nagemeten, maar dat gebeurt pas als een klacht is ingediend. Ook belangrijk: Meld een klacht altijd bij Mitros, nooit alleen op de website of via een e-mail aan de bewonerscommissie.
  2. Probeer samen te werken. Monteurs proberen met verschillende bewoners al geruime tijd afspraken te maken, maar krijgen geen reactie op brieven en telefoontjes. Zo kunnen zij u niet helpen.

Als Mitros klachten niet goed oppakt, horen wij dat als bewonerscommissie graag!

 1. De bewonerscommissie is het niet eens met de 50 euro compensatie die Mitros aanbiedt voor de problemen die spelen sinds de oplevering. Wij hebben een tegenvoorstel gedaan. De bewonerscommissie wil dat Mitros het vastrecht voor warmte en koude voor een periode van 6 maanden niet in rekening brengt. Het gaat dan om een bedrag van 287,46 euro. Ons argument is dat Mitros niet mag verwachten dat bewoners betalen voor een installatie die niet goed werkt. Wie een Ferrari koopt, hoeft geen Volkswagen te accepteren. Bovendien lijkt dit bedrag ons een redelijke compensatie voor geleden overlast.
 2. De storingen aan de WKO rond Kerst en de jaarwisseling zijn veroorzaakt door een defect aan een pomp. Dit probleem is inmiddels verholpen. Volgens de bewonerscommissie hebben bewoners recht op 4x 35 euro schadevergoeding, zoals staat vermeld in de algemene voorwaarden bij het leveringscontract. Mitros wil echter 1x 25 euro aan bewoners betalen. Bewoners ontvangen hierover binnenkort een brief van Mitros. De bewonerscommissie gaat hier niet mee akkoord en overweegt juridische stappen als Mitros zich niet houdt aan de algemene voorwaarden.
 3. De problemen rond betalen vindt Mitros zeer vervelend. Inmiddels kan iedereen betalen. Automatische incasso’s worden vanaf maart geïnd. Wie geen machtiging heeft afgegeven voor een automatisch incasso, ontvangt een acceptgiro. Goed om te weten: de machtigingen die bij de oplevering zijn getekend, zijn mogelijk niet (goed) verwerkt. Mitros stuurt een brief naar alle bewoners waarin staat of het voorschot in maart per automatisch incasso wordt afgeschreven of dat per acceptgiro moet worden betaald. De bewonerscommissie drukt bewoners op het hart om het voorschot te gaan betalen nu dit mogelijk is. Wie niet betaalt, blijft in gebreke loopt het risico op aanmaningen en extra kosten.
 4. De bewonerscommissie plaatst vraagtekens bij de hoogte van het voorschot. 110 euro lijkt erg veel. Mitros geeft aan dat ze nog moeten ontdekken hoe hoog de werkelijke kosten uitvallen. In oktober 2014 rekent Mitros met bewoners af. Alles wat teveel is betaald, krijgen bewoners terug. Als blijkt dat (bijna) alle bewoners teveel hebben betaald, kan het voorschot vanaf oktober 2014 worden verlaagd. De bewonerscommissie houdt dit scherp in de gaten.

Mitros heeft aangegeven dat de bewonerscommissie binnen twee tot drie weken een reactie krijgt op bovenstaande punten. Wij wachten dit af en houden bewoners via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen of opmerkingen? Laat het weten in de reacties!

Profile photo of Elmar

door Elmar

Gesprek Mitros warmte

4 februari 2014 in Geen categorie

Beste medebewoners,

Volgende week heeft de bewonerscommissie weer een afspraak met Mitros warmte over het WKO-systeem. De commissie hoort nog steeds dat er problemen zijn. Deze willen wij graag inventariseren voor ons gesprek volgende week. Vooral problemen rondom de betaling en de werking van het systeem horen wij graag.

In een mail van Mitros warmte hebben wij ook te horen gekregen dat de problemen die rond Kerst speelde opgelost gaan worden. Onderdelen zijn besteld en worden binnenkort geïnstalleerd. Ook de problemen rondom de betalingen schijnen opgelost te zijn en vanaf deze maand zouden automatische incasso’s weer geïnde kunnen worden. Wij raden iedereen aan om dit zelf te controleren als een machtiging is afgegeven. Bel Mitros warmte: 030 880 33 00, neem ook contact op met Mitros warmte om een betalingsregeling af te sluiten of om vragen/opmerking rondom uw factuur.

Graag horen wij via deze site of per mail: mitroswarmte@degravinutrecht.nl over uw problemen of klachten tov Mitros Warmte die u nu nog heeft.

Vriendelijke groet,

Elmar

Profile photo of Guido

door Guido

Storingen warm water

10 januari 2014 in Bewonersoverleg

koude douche

Warm water, aub.

Beste buren,

Afgelopen woensdag hebben we met de bewonerscommissie de herhaaldelijke uitval van warm water besproken. Onze voorlopige conclusie is dat Mitros Duurzame Warmte BV zich niet aan de leveringsovereenkomst houdt. Er zijn bij ons drie incidenten bekend:

 • 25-26 december
 • 1 januari
 • 4 januari

Daarnaast zou er ook regelmatig ‘s nachts geen warm water beschikbaar zijn, wat vervelend is voor bewoners met onregelmatige diensten.

We willen graag zo specifiek mogelijk weten hoe laat de storingen begonnen en hoe laat ze weer verholpen waren. Ook willen we weten of dit alle incidenten zijn of dat het er meer zijn geweest. We willen met deze informatie naar Mitros en/of de geschillencommissie. Mogelijk leidt dit tot een schadevergoeding.

Graag in de reacties zoveel mogelijk informatie over de storingen.

Bij voorbaat dank namens de Bewonerscommissie