Dossier WKO

De Gravin wordt verwarmd (en gekoeld) door middel van Warmte Koude Opslag: WKO. Een modern en als het goed is duurzaam systeem. Helaas hebben bewoners met veel aanloopproblemen te maken gehad. De meeste daarvan zijn inmiddels gelukkig opgelost. Onze ervaringen met WKO in vogelvlucht.

Hoe werkt WKO?

Er zijn verschillende varianten mogelijk. Het systeem voor De Gravin werkt met twee bronnen: diepe putten in de grond. De ene put bevat relatief warm water, de andere put relatief koud water.

In de winter wordt water uit de warme bron opgepompt. Dit wordt zo nodig bijverwarmd. Dit warme water wordt door de vloeren van de woningen gepompt. Zo worden woningen verwarmd. Bij het verwarmen koelt het water af. Dat vloeit terug naar de koude bron.

In de zomerperiode werkt het systeem precies andersom. Het koude water wordt door de woningen gepompt en zorgt zo voor verkoeling. Het opgewarmde water wordt vervolgens weer in de warme bron bewaard voor de winter.

Beoogde voordelen

 • Een goed werkende WKO is een energiezuinig systeem. Veel warmte wordt immers in de zomermaanden opgeslagen in de warme bron, zodat in de winter maar weinig gas nodig is voor verwarming.
 • Dit zou dus voordelig moeten zijn voor milieu én portemonnee.
 • Behalve verwarmen kan dit systeem ook koelen. Vooral op heel warme dagen kan dit aangenaam zijn.
 • Er zijn geen radiatoren meer in huis, behalve in de badkamer. Dat ziet er mooi uit.

Bekende nadelen

 • WKO is een laag-temperatuursysteem. Het aangeboden water voor verwarming is nooit warmer dan een graad of 40. Even snel de kachel opstoken is er dus niet bij. Een temperatuurstijging in de woning van een paar graden kan uren duren.
 • Dit is te verhelpen door anders te stoken. Door de woning de hele dag op temperatuur te houden (de verwarming ’s avonds niet uit te zetten dus), is het altijd aangenaam in huis.
 • Niet alle type vloeren zijn mogelijk. Bij laminaat moet een speciale ondervloer (heatfoil) worden gebruikt.
 • Bewoners kunnen hun warmteleverancier niet kiezen. Ze zijn dus verplicht warmte af te nemen bij de eigenaar van de WKO.

De realiteit

In werkelijkheid blijkt WKO een complex systeem. Onze woningverhuurder Stichting Mitros had een aparte BV in het leven geroepen, Mitros Duurzame Warmte, voor het beheer van de installatie. Hierin heeft de corporatie zich volledig verslikt. Zowel de technische werking als de financiële administratie waren bijna twee jaar lang niet op orde. Vooral als de vraag naar warmte groot was, schoot het systeem herhaaldelijk in storing.

Uiteindelijk heeft Mitros Duurzame Warmte de installatie verkocht aan Zon Energie. Inmiddels functioneert het systeem normaal en verloopt ook de financiële afrekening normaal.

Kosten

Qua kosten zijn bewoners bedrogen uitgekomen. Zij betalen vastrechtkosten voor warmte die vergelijkbaar zijn met de kosten voor stadsverwarming. Ook de prijs voor een geleverde GJ warmte is vergelijkbaar met stadsverwarming. Daarbovenop betalen bewoners vastrecht voor de levering van koude. Onder aan de streep zijn bewoners daardoor duurder uit dan bij stadsverwarming.

De bewonerscommissie vermoedt dat zowel Mitros Duurzame Warmte als Zon Energie niet de reële kosten in rekening brengen. Maar de ruimte gebruiken die de Warmtewet ze geeft. Een andere mogelijkheid is dat WKO een mooi – en wellicht ook duurzaam – idee is, maar financieel nog moeilijk rendabel is te maken door (relatief) hoge investeringskosten.

De vraag is dan natuurlijk hoe reëel het is om die kosten in rekening te bij de eindgebruikers die niet van energieleverancier kunnen veranderen. Hier is op dit moment helaas niets aan te veranderen, omdat de warmtewet consumenten op dit moment onvoldoende beschermd. De bewonerscommissie heeft daar herhaaldelijk contact over gehad met de ACM.

Waar moet je op letten bij een woning of complex met WKO?

 • Vraag naar ervaringen van andere bewoners als het een bestaande woning of complex is.
 • Reken jezelf niet rijk. WKO is een dure manier van verwarming.
 • Kies de juiste (onder)vloer. Laat je hier zeer goed over informeren, want dit scheelt enorm in je verbruikskosten!
 • Zet je verwarming ’s nachts niet uit.

Woon je al in een complex of woning met WKO en ervaar je problemen?

 • Meld ze bij de ACM (die kan niets doen, maar registreert ze wel)
 • Zoek naar actieve belangengroepen op internet en sluit je aan
 • Schrijf aan Kamerleden van jouw partij dat ze de Warmtewet moeten herzien