Bewonerscommissie De Gravin

De Bewonerscommissie behartigt de belangen van bewoners van De Gravin.

Organisatie

De bewonerscommissie is anders georganiseerd dan gebruikelijk is bij bewonerscommissies van Mitros complexen. Er zijn drie vaste leden (tevens aanspreekpunt voor Mitros):

 • Guido Castagna – guido@degravinutrecht.nl (voorzitter)
 • Ted Maree – ted@degravinutrecht.nl (secretaris)
 • Stephan van Woudenberg – stephan@degravinutrecht.nl (penningmeester)

Daarnaast maken alle bewoners in de WhatsApp-groep van De Gravin deel uit van de commissie. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies, denken actief mee of ondersteunen de vaste commissieleden bij hun werkzaamheden.

Op deze manier heeft de commissie een bijzonder breed draagvlak (alle bewoners in de WhatsApp-groep kunnen immers altijd meepraten, -denken en -beslissen) en zijn tijdrovende, formele vergaderingen overbodig.

Werkzaamheden

De bewonerscommissie:

 • Signaleert en inventariseert complexgebonden problemen en maakt die kenbaar bij Mitros;
 • Bespreekt de servicekosten en schoonmaak met Mitros tijdens het voorjaarsoverleg;
 • Doet een schouw van het complex met Mitros tijdens het najaarsoverleg;
 • Organiseert ongeveer één keer per jaar een activiteit waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten;
 • Overlegt met Mitros, de gemeente en de politie over de veiligheid in en rond De Gravin.

Behaalde resultaten

De afgelopen jaren heeft de bewonerscommissie verschillende activiteiten voor bewoners georganiseerd. Van een Oudejaarsborrel tot een Zomerfeest.

De bewonerscommissie heeft meerdere malen informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom de WKO.

Op advies van de bewonerscommissie zijn onder andere de volgende verbeteringen aangebracht aan het complex:

 • Ventilatie in de bergingen
 • Anti-uitglij-noppen op metalen trappen
 • Elektrische deurdrangers bij de centrale ingang
 • Cameratoezicht in de openbare ruimtes

Andere onderwerpen waar de Bewonerscommissie over in gesprek is met Mitros zijn de problemen met afwatering op sommige galerijen en lik-op-stuk om vervuiling van het gebouw tegen te gaan.

Enquetes

Bewoners van De Gravin ontvangen gemiddeld één keer per jaar een (korte) enquete in de brievenbus van de  bewonerscommissie. Die enquete gaat altijd over een actuele kwestie. In het verleden zijn enquetes gehouden over bijvoorbeeld de werking van de WKO en de behoefte aan cameratoezicht.

De bewonerscommissie legt de resultaten van enquetes voor aan Mitros en dringt er bij Mitros op aan de uitkomsten te respecteren.